Birds of Shimane

Popular spots in Shimane

Shinjiko Green Park
島根県出雲市園町1664−2 宍道湖グリーンパーク
日御碕
島根県出雲市大社町日御碕

Familiar birds in Shimane 168species

Black Kite
Black Kite
Black Kite / Milvus migrans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck / Anas zonorhyncha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grey Heron
Grey Heron
Grey Heron / Ardea cinerea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Great Cormorant
Great Cormorant
Great Cormorant / Phalacrocorax carbo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recently records

Great Cormorant
Great Cormorant / Phalacrocorax carbo
Observe on Sat, 5/20/2023
Black-tailed Gull
Black-tailed Gull / Larus crassirostris
Observe on Sat, 5/20/2023
Asian House Martin
Asian House Martin / Delichon dasypus
Observe on Sat, 5/20/2023
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus
Observe on Sat, 5/20/2023
White Wagtail
White Wagtail / Motacilla alba
Observe on Sat, 5/20/2023
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck / Anas zonorhyncha
Observe on Sat, 5/20/2023
Black Kite
Black Kite / Milvus migrans
Observe on Sat, 5/20/2023
White Wagtail
White Wagtail / Motacilla alba
Observe on Thu, 5/4/2023
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus
Observe on Thu, 5/4/2023
Eurasian Coot
Eurasian Coot / Fulica atra
Observe on Thu, 5/4/2023

Prefectures

Hokkaido
Tohoku
Kanto
Hokushientsu
Tokai
Kansai
Chugoku
Shikoku
Kyushu